top of page

Koulutustuki

Mikä on koulutustuki?

Osallistumisesta valtakunnalliselle/kansainväliselle Big Band-kurssille (esim. Imatra) voidaan jäsenorkesteria tukea 100€ avustuksella. Tämä avustus maksetaan jäsenorkesterille (yleensä yhdistys), joka voi sitten jakaa avustuksen mahdollisesti useampien osallistuneiden kesken. Tämä avustus myönnetään kerran vuodessa maksutositetta vastaan jälkikäteen.

Jäsenorkesteri voi anoa myös projektikohtaista koulutusavustusta, joka myönnetään yleensä kattamaan orkesterin ulkopuolisen kouluttajan kuluja. Nämä projektit voivat olla orkesterin sisäisiä koulutuksia tai valmistautumista konserttiprojektiin. Hakemus hankesuunnitelman ja talousarvion osalta tulee tehdä etukäteen ja myönnetty avustus maksetaan jäsenorkesterille jälkikäteen, kun raportti koulutustapahtumasta ja tositteet toteutuneista kustannuksista ovat olemassa. Nämä avustukset ovat tyypillisesti olleet suuruusluokaltaan 100€ – 500€, eikä niitä yleensä ole haettu/myönnetty joka vuosi samoille hakijoille.

hakemuslomake

Täytetty lomake menee koulutusvastavalle ja käsitellään seuraavassa kokouksessa.

PERUSTIEDOT

HANKE

Hakemus lähetetty!

bottom of page